Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach pilnie poszukuje dla rodziny niepełnej, : wersalki, kołdry, poduszki i bielizny pościelowej. Kontakt telefoniczny 12/272-19-98

K. Kaczor

Nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, iż:


Nowy okres zasiłkowy 2014/2015 w DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH rozpocznie się z dniem 1 listopada 2014r.


- wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać od 2 września 2014r. do 29 listopada 2014r. w siedzibie MGOPS przy ul. Słowackiego 82, w pok. 11 i 13 w godz. poniedziałek 9.00 - 15.30; wtorek- piątek od 9.00 - 14.30

 

W przypadku, gdy nastąpiło nabycie dochodu w roku 2013 oraz 2014 należy przedstawić zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego, po miesiącu w którym podjęto zatrudnienie oraz oryginał i kopię PIT-ów 11 za rok 2013 i rozdzielne dochody małżonków z Urzędu Skarbowego

 

W przypadku, gdy nastąpiła utrata dochodu w roku 2013 oraz 2014 należy przedstawić oryginały i kopię dokumentów potwierdzających utratę dochodu tj. świadectwo pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy i oryginały i kopie PIT-ów 11 oraz rozdzielne dochody małżonków z Urzędu Skarbowego

 


Nowy okres zasiłkowy 2014/2015 dla osób ubiegających się o świadczenia z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO rozpocznie się z dniem 1 października 2014r.


- wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1 sierpnia 2014r. do 31 października 2014r. w siedzibie MGOPS przy ul. Słowackiego 82, w pok. 15 w godz. poniedziałek 9.00 - 15.30; wtorek- piątek od 9.00 - 14.30


- informujemy również, że w/w świadczenia będą przyznawane na podstawie dochodów osiągniętych przez członków rodziny w roku 2013.

 


W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: (012) 274 33 21; 272 19 98 lub 501 219 380.

„Druga Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w ramach  podejmowanych działań nieustannie stara się  poszerzać i udoskonalać świadczoną przez siebie pomoc. Dlatego, też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu myślenickiego od września będzie udzielał wsparcia i pomocy również w weekendy.

W ramach dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projektu: „Druga Akademia Prometeusza - Nadzieja, Pomoc, Zmiana" Interwenci Kryzysowi będą pełnić dyżury udzielając konsultacji indywidualnych

w każdą sobotę od godz. 14:00 do godz. 18:00

 oraz

 w niedzielę od godz. 9:00 do godz. 13:00.

       Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców Państwa gminy zwracamy się
z uprzejmą prośbą o umieszczenie tej informacji na oficjalnej stronie internetowej urzędu.

       Wyrażamy swoją wdzięczność za przychylenie się do naszej prośby.

z poważaniem

Sylwia Michalec - Jękot

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

Starsze