Informacja

Mając na uwadze to, że święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia 2015r.) przypada w bieżącym roku w sobotę i związana z tym konieczność prawidłowego rozliczenia wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w MGOPS w Myślenicach w tymże miesiącu br. wskazuję dzień 5 czerwca 2015 roku (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy. W tym dniu ośrodek bedzie nieczynny.

 

Zarządzenie nr  12 /15

Kierownik MGOPS D. Kłeczek

Informacja

Informujemy, że w dniu 08-05-2015 r. dział Funduszu Alimentacyjnego będzie nieczynny z powodu szkolenia.

Projekt Samorządu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, że przystępuje do realizacji drugiej edycji projektu Samorządu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek". Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu województwa małopolskiego, w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

 

Zainteresowanych rodziców i pełnoletnich uczniów prosimy o składanie deklaracji w siedzibie Ośrodka- Myślenice, ul. Słowackiego 82 do dnia 18 maja 2015r. w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.00-15.00, a w poniedziałki od 7.00-16.00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin projektu "Pierwszy dzwonek"

Deklaracja uczestnictwa

Pełnomocnictwo

 

Kierownik MGOPS w Myślenicach

Dorota Kłeczek

 

 

Starsze