Aktywizacja Osób Starszych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82 w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych organizuje grupę wsparcia dla seniorów.

 

Propozycja skierowana jest do osób 60+, które będą miały możliwość i chęć uczestnictwa w proponowanych przez tut. Ośrodek formach działania. Celem utworzenia grupy wsparcia dla seniorów jest zwiększenie aktywności osób starszych poprzez edukację i uczenie się oraz podjęcie działań na rzecz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. 

 

Projekt pracy z seniorami będzie realizowany w okresie od 01.04.2015r. do 30.11.2015r.

 

W ramach projektu będą organizowane spotkania ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa osób starszych:

 

-senior bezpieczny na drodze

-senior bezpieczny w środowisku

-senior bezpieczny w domu

-zdrowy senior

 

W ramach integracji międzypokoleniowej proponuje się spotkania z dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach.

 

 W zależności od zainteresowań i potrzeb chcemy zorganizować spotkania ze specjalistami różnych dziedzin oraz warsztaty zajęciowe (haft, wyroby z papieru, przygotowanie okolicznościowych ozdób).

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, wszelkie informacje dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82 u pracownika socjalnego Krystyny Proszek lub pod numerem telefonu 519 541 546 i na stronie internetowej Ośrodka.

 

K. Proszek

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myślenicach

OPŁATEK MALTAŃSKI 2014

Po raz ósmy nasz Ośrodek wraz ze Związkiem Kawalerów Maltańskich przygotował spotkanie – „Opłatek Maltański”.

W tym roku gościliśmy w  Restauracji „Grzybek” w Stróży.

Dziękujemy naszym sponsorom, za nieocenioną pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Szczególną wdzięczność kierujemy do Państwa Sidor, za przekazane ciasto.

Wszystkim życzymy Radosnych Świąt!

Starsze