Święta Wielkanocne 2015

Wielkanoc 2015

Czujesz się samotny, odrzucony , nie masz co z sobą zrobić – przyjdź do nas.

Zapraszamy do udziału dorosłe osoby z problemem niepełnosprawności.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82 , organizuje grupę wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych.  Działalność grupy będzie miała na celu:

 

- integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,

 

- naukę nowych umiejętności społecznych,

 

- zwiększenie wiary we własne możliwości,

 

- naukę pokonywania barier w codziennym życiu,

 

-  podniesienie samooceny,

 

- uzyskanie wiedzy i informacji od instytucji działających na rzecz osób      niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Projekt pracy dla dorosłych osób z problemem niepełnosprawności  realizowany będzie w okresie od 1.04.2015r do 30.XI.2015r. Termin pierwszego  spotkania  zaplanowany został na dzień 14 kwietnia 2015r.

 

 

W ramach projektu będą organizowane spotkania z wieloma specjalistami w zależności od potrzeb i zainteresowań. Będzie można uzyskać kilka cennych informacji na temat radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz podzielić się własnymi doświadczeniami i zainteresowaniami.

 

 

Spotkania   planujemy prowadzić w grupie składającej się min z 15 osób.

 

 

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do udziału .

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w zajęciach będzie można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach pod numerem Tel. 012/ 272-19-98 lub osobiście w  pokoju nr 3,  a także na stronie www.ops.myslenice.pl

                                                                                                                                  

Irena Żaba

Aktywizacja Osób Starszych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82 w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych organizuje grupę wsparcia dla seniorów.

 

Propozycja skierowana jest do osób 60+, które będą miały możliwość i chęć uczestnictwa w proponowanych przez tut. Ośrodek formach działania. Celem utworzenia grupy wsparcia dla seniorów jest zwiększenie aktywności osób starszych poprzez edukację i uczenie się oraz podjęcie działań na rzecz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. 

 

Projekt pracy z seniorami będzie realizowany w okresie od 01.04.2015r. do 30.11.2015r.

 

W ramach projektu będą organizowane spotkania ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa osób starszych:

 

-senior bezpieczny na drodze

-senior bezpieczny w środowisku

-senior bezpieczny w domu

-zdrowy senior

 

W ramach integracji międzypokoleniowej proponuje się spotkania z dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach.

 

 W zależności od zainteresowań i potrzeb chcemy zorganizować spotkania ze specjalistami różnych dziedzin oraz warsztaty zajęciowe (haft, wyroby z papieru, przygotowanie okolicznościowych ozdób).

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, wszelkie informacje dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82 u pracownika socjalnego Krystyny Proszek lub pod numerem telefonu 519 541 546 i na stronie internetowej Ośrodka.

 

K. Proszek
Starsze