Poszukiwane Mieszkanie

MGOPS Myślenice poszukuje mieszkania do wynajęcia w przystępnej cenie dla rodziny z małym dzieckiem. Może być kawalerka. Telefon do kontaktu 531-549-446 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Gwarancja 50+ szansa dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach przystępuje do realizacji programu regionalnego pn. „Gwarancja 50+" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia, z wykorzystaniem modelu pracy wolontariuszy z osobami bezrobotnymi 50+.

 Program przewiduje m.in. następujące formy wsparcia staże; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; prace interwencyjne; refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zainteresowani udziałem w programie pracodawcy oraz osoby bezrobotne proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Myślenicach.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, ul. Drogowców 2 , tel. 12 372 96 00
  • Staże, pokój nr 18, tel. 12 372 96 09
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, pokój nr 19, tel. 12 372 96 12
  • Prace interwencyjne, pokój nr 23, tel. 12 372 96 14

Informacja

Mając na uwadze to, że święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia 2015r.) przypada w bieżącym roku w sobotę i związana z tym konieczność prawidłowego rozliczenia wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w MGOPS w Myślenicach w tymże miesiącu br. wskazuję dzień 5 czerwca 2015 roku (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy. W tym dniu ośrodek bedzie nieczynny.

 

Zarządzenie nr  12 /15

Kierownik MGOPS D. Kłeczek
Starsze