Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2015-2022

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowanym dokumentem:

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.”

 

Celem zaplanowanych do 28 lipca 2015r. konsultacji społecznych jest poznanie Państwa ewentualnych uwag, które prosimy kierować na adres: sekretariat@opsmyslenice.pl

 

 

Poszukiwane Mieszkanie

MGOPS Myślenice poszukuje mieszkania do wynajęcia w przystępnej cenie dla rodziny z małym dzieckiem. Może być kawalerka. Telefon do kontaktu 531-549-446 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Gwarancja 50+ szansa dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach przystępuje do realizacji programu regionalnego pn. „Gwarancja 50+" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia, z wykorzystaniem modelu pracy wolontariuszy z osobami bezrobotnymi 50+.

 Program przewiduje m.in. następujące formy wsparcia staże; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; prace interwencyjne; refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zainteresowani udziałem w programie pracodawcy oraz osoby bezrobotne proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Myślenicach.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, ul. Drogowców 2 , tel. 12 372 96 00
  • Staże, pokój nr 18, tel. 12 372 96 09
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, pokój nr 19, tel. 12 372 96 12
  • Prace interwencyjne, pokój nr 23, tel. 12 372 96 14
Starsze